Strona „Gavel Grzegórski” poświęcona projektantowi widniejącemu w nazwie oraz modzie w ogólnym tego słowa znaczeniu.

Zapraszamy!